Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn zorgvuldig worden omgaan met het product en de verpakking. Het product mag beperkt gebruikt worden om te beoordelen of de consument het wil aanschaffen. Hierbij moet worden gedacht aan dezelfde wijze van gebruik zoals zal plaatsvinden bij een winkelaankoop. Indien er van herroepingsrecht gebruik gemaakt wil worden, moet het product inclusief alle geleverde toebehoren en inclusief verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant. Kerstpakkettenwinkel zal zo spoedige mogelijk docht uiterlijk binnen 30 dagen na aanmelding van uw retourzending het aankoopbedrag overmaken.

Kijk op: Europees Consumenten Centrum voor meer informatie over het herroepingsrecht. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geeft Kerstpakkettenwinkel u 14 dagen de tijd om een retouraanvraag in te dienen. Deze tijd gaat in op de eerstvolgende dag dat u het product heeft ontvangen.

Wees ervan bewust dat het herroepingsrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten van Kerstpakkettenwinkel. Kies voor ´particulier´ tijdens het bestelproces als u voor persoonlijk gebruik wilt bestellen en in aanmerking wilt komen voor het herroepingsrecht.

Nadat uw bestelling verzonden is

Wanneer u uw producten ontvangen heeft, betaalt u slechts de retour verzendkosten. De prijs die u voor het product heeft betaald wordt afhankelijk van de betaalwijze van de oorspronkelijke bestelling aan u tegoed gedaan zodra wij uw retourzending hebben ontvangen. Het bedrag wordt teruggestort op uw bankrekening. Vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden!

Wees ervan bewust dat u, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en ons dus binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte dient te brengen.

U mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:

 • U bestelt als privé persoon.
 • U het product niet gebruikt heeft, slechts kortstondig getest.
 • Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
 • Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar u was verstuurd.
 • Indien redelijkerwijs mogelijk originele en onbeschadigde verpakkingen worden retour gezonden.

Speciale gevallen waarbij u geen gebruik mag maken van het herroepinsgrecht:

 • Producten die gemaakt/geassembleerd zijn naar uw eigen persoonlijke specificaties.
 • Verzegelde audio of video-opname producten of computer software die u geopend heeft.
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • Beperkt houdbare artikelen

We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:

 • Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
 • Onderdelen ontbreken in de retourzending.

Indien u uw bestelling weigert of niet duidelijk aangeeft dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht binnen de overeengekomen periode, is het voor de snelle afhandeling van uw retour belangrijk om een e-mail te versturen naar info@kerstpakkettenwinkel.nl.

Zorg er ook altijd voor dat u uw bestelling aanneemt aan de deur en/of ophaalt bij het postkantoor, ook al wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. Mocht u dit niet doen, dan moet Kerstpakkettenwinkel zorg dragen voor de retourzending en is Kerstpakkettenwinkel genoodzaakt de kosten voor deze zending aan u door te belasten.

Defect bij ontvangst

Heeft u het vermoeden dat uw product defect is of niet naar behoren functioneert? Controleer eerst of uw product daadwerkelijk defect is! Loop daartoe de onderstaande stappen na alvorens u het product retourneert.

 • Controleer de instellingen van uw product. Veel storingen ontstaan door verkeerde instellingen en komen niet door een defect aan het product zelf.
 • Neem de handleiding van uw product uitvoerig door. Veel problemen kunnen verholpen worden door de instructies goed op te volgen. Vaak staat achterin de handleiding een tabel met storingen en mogelijke oplossingen.
 • Maak gebruik van de informatie die op het internet te vinden is over uw product.

Is uw product direct na ontvangst of binnen een week defect?
De volgende voorwaarden gelden hierbij:

 • Voordat u het product opstuurt dient u eerst zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via e-mail (info@www.kerstpakkettenwinkel.nl)
 • Pas nadat u per e-mail onze instructies heeft ontvangen m.b.t. het retourzenden kunt u het product retour sturen.
 • Wij verzoeken u vriendelijk een defect geleverd product binnen 14 dagen na aflevering naar ons op te sturen.
 • Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met het product en de verpakking. Indien u van deze regeling gebruik wil maken, moet u het product inclusief alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking aan ons retourneren.
 • Zorg dat het pakket goed verpakt en voldoende gefrankeerd is. Het risico voor het retour zenden is voor uw rekening. Wij adviseren om het pakket verzekerd met handtekening voor ontvangst te versturen.
 • Zendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden geweigerd.
 • Na ontvangst zullen wij het product zorgvuldig testen en vaststellen of de klacht gegrond is en of de retourzending aan alle voorwaarden voldoet..
 • Indien aan de juiste voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond is, sturen wij direct (indien voorradig) kosteloos een nieuw product op.
 • Indien hetzelfde product niet meer leverbaar is wordt binnen 14 dagen nadat het product in ons bezit is gekomen het aankoopbedrag teruggestort.
 • Indien de klachtomschrijving niet wordt geconstateerd en het product geheel naar behoren functioneert, kunnen de verzendkosten en eventuele onderzoekskosten in rekening worden gebracht. In dat geval wordt u vooraf op de hoogte gebracht.

Een artikel retourneren

U kunt een product naar Kerstpakkettenwinkel retourneren wanneer er sprake is van:

 • Herroepingsrecht
 • een door kerstpakkettenwinkel verkeerd geleverd product
 • een defect bij ontvangst product

Om een product aan kerstpakketten te retourneren verzoeken wij u eerst een e-mail te sturen aan info@kerstpakkettenwinkel.nl. Zo kunnen wij uw klacht sneller in behandeling nemen en verwerken. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met onze klantenservice (tel.: 010-5111585).

Houdt u de volgende informatie bij de aanvraag van een retourzending/ klacht bij de hand;

 • Order- en klantnummer
 • Artikelnummer van het defecte product
 • Gedetailleerde klachtomschrijving

Zodra bovenstaande informatie bij ons binnen is, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

 • Verpak het product veilig met materialen die tegen een stootje kunnen (originele verpakking bij voorkeur) en voeg alle accessoires en onderdelen toe.
 • Voeg de bevestigingse-mail toe in de verpakking.
 • Geef duidelijk het klant en/of ordernummer dat u van ons heeft ontvangen op de buitenkant van het pakket aan, ALLEEN op het adreslabel, niet op de verpakking.
 • De retourzending dient op uw kosten en risico naar onze afdeling retouren te worden verzonden. De retourzending terug naar u zal op rekening van Kerstpakkettenwinkel worden verzonden.
 • Na inspectie en tests zullen wij reparaties uitvoeren of een vervanging sturen indien van toepassing, zulks ter beoordeling van Kerstpakkettenwinkel
 • Als producten worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht worden deze bij aankomst in ons magazijn geïnspecteerd en/of getest. Indien aan de voorwaarden voor creditering is voldaan, wordt het bedrag teruggestort op uw bankrekening. Vergeet niet uw bankrekening nummer te vermelden bij de retourzending!
 • Leveringen zonder duidelijk vermeld klant en/of ordernummer zullen een speciale behandeling nodig hebben en de verwerking hiervan kan een aanzienlijke vertraging oplopen.
 • Retourzendingen die onder rembours worden verstuurd kunnen wij helaas niet accepteren.

Kosten bij retourneren

De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar onze vestiging zijn voor rekening van de klant.

Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden verzonden en zorgvuldig en stevig verpakt. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd. Neem de retourprocedure door op onze website en maak gebruik van het retourformulier indien u een product retourneert.

Terugbetaling

Crediteren naar creditcards of debitcards is op dit moment helaas niet mogelijk. Indien dit een probleem is, gelieve dan contact op te nemen met uw bank of credit/debit card verstrekker. Zij zouden moeten beschikken over procedures om dit op te lossen.